Vítejte Host, jsi v: Přihlásit

Mula Wiki

RSS RSS

Navigace (cz)
Hledání
»

PoweredBy

Sběrné dvory

RSS
Změněno 2011/01/29 23:41 od Dan Kategorizováno jako Stěhování
Ve sběrných dvorech mohou občané odkládat vybrané druhy odpadů – objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), elektroodpad, kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma, papír, sklo, plasty, kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení.

Fyzické osoby, které prokáží svůj trvalý pobyt na území městské části, která je provozovatelem sběrného dvora, mohou do sběrných dvorů odložit většinu odpadů zdarma. Ostatní mohou sběrné dvory využívat za úhradu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.


Na Mule si můžete objednat i odvoz nepotřebného zařízení domácnosti na sběrný dvůr. Stěhovací nebo vyklízecí firma sama vybere nejvhodnější sběrný dvůr a nepotřebné zařízení na něj odveze.

ScrewTurn Wiki version 3.0.3.555. Některé ikonky vytvořeny FamFamFam.