Registrace uživatele

Vyplněním formuláře se zaregistrujete jako uživatel služby portálu Mula. Budete moci zakládat poptávky po přepravě Vašich věcí nebo zboží. Služba portálu pro Vás bude zcela zdarma. Na portále budete vystupovat pouze pod Vaším uživatelským jménem, osobní a kontaktní údaje obdrží až přepravce, kterého si pro realizaci přepravy vyberete. Po vyplnění formuláře Vám bude zaslán email, pomocí kterého službu aktivujete.

Přihlašovací údaje
Uživatelské jméno *
Heslo *
Potvrzení hesla *
 
Osobní údaje
Jméno *
Příjmení *
Domovská země *
 
Kontaktní údaje
E-mail *
Telefon *
Vaše kontaktní údaje obdrží pouze přepravce, jehož nabídku si vyberete.
Kontaktní údaje nebudou předány třetím stranám, ani nebudou použity k nevyžádané reklamě.
 
Ostatní
Jak jste se o nás dozvěděl(a)
 
Podmínky registrace
  1. Mula.cz se zavazuje zpřístupnit uživateli aukční systém v rozsahu a za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
  2. Uživatel-zákazník se zavazuje dodržovat povinnosti dle Obchodních podmínek.
Obchodními podmínkami.